Kindercoachpraktijk

In eigen kracht staan

Wanneer?

Je kunt mij benaderen als je even een steuntje in de rug nodig hebt. Je kind zit in een situatie of periode waarin hij of zij zich niet helemaal fijn voelt. Als ouder zoek je iemand die even met je meekijkt, maar een psycholoog inschakelen is net een stap te ver.

Kindercoaching is laagdrempelig, praktisch en gaat uit van de mogelijkheden die er zijn. Een kindercoach kan helpen om een kind meer inzicht te geven in de emoties en het gedrag, zodat het kind weer positief naar zichzelf kan kijken en vanuit daar kan handelen. Kindercoachpraktijk In eigen kracht staan is er voor alle kinderen en hun ouders met een hulpvraag.

Hoe ik te werk ga...

Zowel ouders, opvoeders als kinderen kunnen bij mij terecht met een hulpvraag. Tijdens de eerste kennismaking zal ik zoveel mogelijk informatie verzamelen om een goed beeld te krijgen van de situatie. Als er voldoende wederzijds vertrouwen is voor een coaching traject, stuur ik een intakeformulier op. Toestemming van beide ouders (indien aanwezig) is nodig om het kind te mogen coachen. Tevens wordt er een overeenkomst ondertekend. Daarna volgt een intakegesprek met ouders en/of kind. Hiervoor kom ik bij jullie thuis maar het gesprek kan ook in mijn praktijk plaatsvinden.